Z dniem 31 sierpnia 2010 roku Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN uległ likwidacji. Jednocześnie, dnia 1 września 2010 roku, rozpoczął swą działalność Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN powstały w wyniku połączenia Zakładu Krajów Pozaeuropejskich PAN i Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej PAN.